Το Δίκτυο περιλαμβάνει τις Νομικές Σχολές του King’s College London, University of Amsterdam, University of Rome La Sapienza, Humboldt Universität zu Berlin και Universidade Católica de Lisboa


Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Οικονομίδου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ η επίσημη τελετή έναρξης της συνεργασίας της με το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Νομικών Σχολών και με τη Νομική Σχολή του  Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου. Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Νομικών Σχολών και Αναπληρωτή Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, Καθηγητή κ. Stefan Grundmann και του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου του Προγράμματος Σπουδών του Δικτύου κ. Yoan Vilain.

Το Δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τις Νομικές Σχολές του King’s College London, University of Amsterdam, University of Rome La Sapienza, Humboldt Universität zu Berlin και Universidade Católica de Lisboa. Πρόκειται για ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με διετή διάρκεια, όπου φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη Νομική Σχολή ενός μέλους του Δικτύου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε δύο άλλες Νομικές Σχολές του Δικτύου και να αποκτήσουν τον τίτλο του «Ευρωπαίου Νομικού», που πιστοποιεί την επάρκεια τους σε γνώσεις της νομικής επιστήμης που προέρχονται από τρεις έννομες τάξεις.

Παραλλήλως παρουσιάσθηκε η τριετής συνεργασία με τη Νομική Σχολή του  Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου που αφορά ανταλλαγές διδασκόντων και διδασκομένων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την ερευνητική υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, αλλά και την συνδιοργάνωση θερινών ακαδημιών σε επίκαιρα ζητήματα, όπως το δίκαιο της ψηφιοποίησης ή τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μεταναστευτικό ζήτημα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη διάλεξη του Καθηγητή κ. Stefan Grundmann επί του θέματος του νομικού πλουραλισμού, που γέννησε ζωηρή συζήτηση και υπήρξε αφετηρία γόνιμου διαλόγου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός από μέλη ΔΕΠ της Νομικής Σχολής Αθηνών, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές. Θα ακολουθήσει ενημερωτική εκδήλωση απευθυνόμενη αποκλειστικά σε φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών για την παρουσίαση των δύο αυτών μορφών συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ενεργή υποστήριξη των φοιτητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2020.