Το ερευνητικό κέντρο δέχεται νέες αιτήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση.


Το ερευνητικό κέντρο CERN δέχεται νέες αιτήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με το alfavita.gr, για τα προγράμματα του CERN υπάρχει αυξημένη αποδοχή για Έλληνες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων.

Υπάρχουν θέσεις για τα εξής προγράμματα:

(1) Technical Student Programme

Για φοιτητές από τμήματα Εφαρμοσμένης Φυσικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών, για 4-12 μήνες 

Προθεσμία αιτήσεων: 22/10/2018

Για περισσότερες πληροφορίες: Technical Student Programme

(2) Doctoral Student Programme

Για μεταπτυχιακούς φοιτητές που προετοιμάζουν την διδακτορική τους διατριβή σε τομείς Εφαρμοσμένης Φυσικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών και έχει διάρκεια από 6-36 μήνες

Προθεσμία αιτήσεων: 22/10/2018

Για περισσότερες πληροφορίες: Doctoral Student Programme  

(3) Administrative Student Programme

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, νομικής, λογιστικής, χρηματοοικονομικής, μετάφρασης, επικοινωνίας και ΜΜΕ, οπτικοακουστικών τεχνών, εκπαίδευσης, ψυχολογίας κ.ά. για πρακτική άσκηση 2-12 μηνών.

Προθεσμία αιτήσεων: 22/10/2018

Για περισσότερες πληροφορίες: Administrative Student Programme