Τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση.


Όπως γράφει το alfavita.gr, αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του λόγω ξαφνικής ασθένειας,

– η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο και βαθμολογείται κανονικά,

– αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η Λυκειακή Επιτροπή συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία

– διακοπή εξέτασης του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, οπότε το γραπτό του μένει μόνιμα στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολογητικά κ.λπ.), το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο Βαθμολογικό Κέντρο για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.