Στη μνήμη του Προκόπιου Στυλ. Βασιλειάδη


Στη μνήμη του Προκόπιου Στυλ. Βασιλειάδη

 

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καλεί τους ενδιαφερόμενους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους από το Ίδρυμα, να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση της Υποτροφίας στη Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ», ακαδ. έτους 2015-2016, της οποίας το αντικείμενο και οι προϋποθέσεις έχουν ως εξής:

1. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ειδικότητα της πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας σε έναν Έλληνα υπήκοο, απόφοιτο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π., που έχει λάβει το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, ανεξάρτητα του έτους αποφοιτήσεως.
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Δίπλωμα, την υποτροφία λαμβάνει εκείνος που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία στην Αρχιτεκτονική εργασία. 3. Η επιλογή γίνεται ετησίως, όσο είναι και η διάρκεια της υποτροφίας.
4. Η υποτροφία δύναται να παραταθεί κατά ένα έτος.
5. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 400,00€ μηνιαίως (μεικτά).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 26.01.2016 Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του / της δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών να απευθυνθείτε στη:
Δ/ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΩΜΑΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ -ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ
κα Β. Μπαλαμπάνη - Τηλ. 210 772 1951
κα Κ. Κουκουτσίδη – Τηλ. 210772 1927

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση για χορήγηση της Υποτροφίας στη Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ" επίδοση ακαδ. έτους 2015-2016
2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αντίγραφο διπλώματος από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
5. Μεταφρασμένο έγγραφο αποδοχής από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας
6. Βιογραφικό σημείωμα
7. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας