Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Νέο, αναμορφωμένο πρόγραμμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κείμενο: Super User

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει (υπό την αίρεση της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 την έναρξη λειτουργίας του 12ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω Κατευθύνσεις:

Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)

Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)

Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα):

 

Έντυπη αίτηση,

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,

Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, με απόφαση αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής,

Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο),

Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ),

Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο,

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν),

Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Επισημαίνεται ότι όσο διαρκεί η πρόσκληση θα αξιολογούνται αιτήσεις υποψηφίων με αυξημένα προσόντα και οι θέσεις θα τους προσφέρονται το συντομότερο και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων θα γίνεται κανονικά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τις εναπομένουσες θέσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mai.uom.gr.

 

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.

 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 30/5/2014 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ΄κτιρίου, Γρ.430, Τηλέφωνο- FAX: 2310-891734, Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00 & 15:00-17:00 (Πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία & κα. Κουραντίδου Μελίνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση.