Εξετάσεις από τους απόφοιτους κολεγίων για την επαγγελματική ισοδυναμία

Μετά από δύο συνεχόμενες αποτυχίες, δεν μπορεί να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Κείμενο: Ελένη Δανιήλ

Εξετάσεις για την "επαγγελματική ισοδυναμία" θα πρέπει να δώσουν οι απόφοιτοι κολεγίων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Οι εξετάσεις θα γίνονται δύο φορές το χρόνο, ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή, και η διεξαγωγή τους θα προκηρύσσεται το αργότερο τρεις μήνες πριν την κάθε εξεταστική περίοδο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010.

Η γραπτή δοκιμασία θα γίνεται στην Αθήνα Αθήνα, σε αρμόδια Εξεταστικά Κέντρα. Κάθε ενδιαφέρόμενος, μάλιστα, μπορεί να συμμετέχει σε δύο συνεχόμενες γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας του κατά την τρίτη εξεταστική περίοδο αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας απορρίπτεται από το ΣΑΕΠ. Υποβολή νέας αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για τον ίδιο τίτλο θα είναι απαράδεκτη.

Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες σε σύνολο 20 μονάδων βαθμολόγησης.