Πρόγραμμα μαθητείας με επιδότηση για 12.000 μαθητές των ΕΠΑΣ

Απασχόληση στο Δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, με 11 ευρώ ημερησίως

Κείμενο: Κωνσταντίνα Μητροπούλου

Πρόγραμμα μαθητείας οργανώνει ο ΟΑΕΔ με ωφελούμενους 12.000 μαθητές των ΕΠΑΣ: οι 7.000 εξ αυτών θα είναι από την Α' Τάξη και οι υπόλοιπο από τη Β' Τάξη και μάλιστα θα λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση ύψους 11 ευρώ. 

Οι μαθητές θα απασχοληθούν στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι ασκούμενοι θα απασχολούνται για 6 ώρες ημερησίως. 

Στόχος της ενέργειας είναι η εξασφάλιση, µέσω της παράλληλης επαγγελµατικής κατάρτισης στο σχολείο και τον πραγµατικό χώρο εργασίας, της κατά το µέγιστο δυνατό ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων και εργασιακής εµπειρίας. 

Περισσότερα, εδώ.