Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Με αφορμή την 8 η του Μάρτη, ο illustrator Zoran Cardula από τη Βόρεια Μακεδονία, δημιούργησε τα πορ...
Ναταλία Πετρίτη
14.03.2022
Intro Image

Πώς σας φαίνεται η ανθρώπινη εκδοχή του Pikachu;
Ναταλία Πετρίτη
11.03.2022
Load more...