Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Σε 469 νέες προλήψεις ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού μέσω ΑΣΕΠ
Ναταλία Πετρίτη
17.11.2021
Intro Image

Πρόκειται για τη δεύτερη ημερίδα που διοργανώνει ο Οργανισμός με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσου...
Ναταλία Πετρίτη
09.11.2021
Intro Image

Εκατόν είκοσι (120) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπα...
Ναταλία Πετρίτη
25.10.2021
Load more...