Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας προς τα ΑΕΙ με κριτήρια αριθμό φοιτητών, αριθμό τμημάτ...
Ναταλία Πετρίτη
23.09.2021
Intro Image

Ένα κείμενο του Δρα Θεόδωρου Γραμματά, για τις ανθρωπιστικές αξίες στην ψηφιακή εποχή
Ναταλία Πετρίτη
22.09.2021
Intro Image

Ανησυχία και προβληματισμός για την επανέναρξη των μαθημάτων των ΑΕΙ
Ναταλία Πετρίτη
22.09.2021
Load more...