Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκ...
Ναταλία Πετρίτη
16.03.2022
Intro Image

Πολλοί γονείς και υποψήφιοι ψάχνουν ευκολότερους δρόμους για την εισαγωγή στις υψηλόβαθμες Ιατρικές....
Ναταλία Πετρίτη
16.03.2022
Intro Image

H Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών θα είναι μια μοναδική ευκαιρία φοιτητών από όλη την Ευρώπη να ακουστε...
Ναταλία Πετρίτη
15.03.2022
Load more...