Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Με αφορμή την ανοικτή επιστολή της Ομάδας Υποψηφίων του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, ορισ...
Ναταλία Πετρίτη
07.02.2022
Intro Image

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’...
Ναταλία Πετρίτη
03.02.2022
Intro Image

Πανελλαδικές 2022: Eν αναμονή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα υπογραφεί μέσα στον Φεβρουάριο...
Ναταλία Πετρίτη
03.02.2022
Load more...