Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους φοιτητές για τα αποτελέσματα ενστάσεων-αιτήσε...
Ναταλία Πετρίτη
15.02.2022
Intro Image

Τα νέα μέτρα για τα σχολεία, ΑΕΙ, εξετάσεις, Φροντιστήρια, ΚΞΓ, ΙΕΚ και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δ...
Ναταλία Πετρίτη
14.02.2022
Intro Image

Το επόμενο διάστημα θα γίνει καταγραφή της ύλης κεντρικά στο υπουργείο Παιδείας για την πρόοδο των τ...
Ναταλία Πετρίτη
11.02.2022
Load more...