Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πανεπιστήμια: Υποτροφίες για φοιτητές έως 6.000 ευρώ - Δικαιούχοι και προθεσμίες
Ναταλία Πετρίτη
28.01.2022
Intro Image

2.150 προπτυχιακές υποτροφίες από το ΙΚΥ - Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως κα...
Ναταλία Πετρίτη
27.01.2022
Intro Image

Η έρευνα έρχεται να προστεθεί στις φωνές Πανεπιστημιακών, Συγκλήτων και φοιτητών, που ζητούν να δοθε...
Ναταλία Πετρίτη
24.01.2022
Load more...