Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η πρώτη χρηματοδότηση των ΑΕΙ βάσει των νέων κριτηρίων της ΕΘΑΕΕ που διαχωρίζουν τα κονδύλια σε 80%...
Ναταλία Πετρίτη
21.12.2021
Intro Image

Η κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησ...
Ναταλία Πετρίτη
20.12.2021
Intro Image

Σχετικά με τους νέους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2022
Ναταλία Πετρίτη
20.12.2021
Load more...