Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ψυχρολουσία στους υποψήφιους με τη μεγαλύτερη μείωση εισακτέων μέσα σε ένα χρόνο στις φετινές πανελλ...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2022
Intro Image

Αλλαγές στο μηχανογραφικό (όσον αφορά σε νέα Τμήματα και Σχολές καθώς και ανακατανομές στα Επιστημον...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2022
Intro Image

Συσπείρωση Πανεπιστημιακών: «Η εγκατάσταση και η εμπέδωση του επιχειρηματικού Πανεπιστημίου της αγορ...
Ναταλία Πετρίτη
13.05.2022
Load more...