Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισα...
Ναταλία Πετρίτη
15.07.2022
Intro Image

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τις προτάσεις και των αντίστοιχων φορέων
Ναταλία Πετρίτη
14.07.2022
Intro Image

Πολλοί είναι οι μαθητές που είναι αναποφάσιστοι ή αντιλήφθηκαν εκ των υστέρων την ύπαρξη κάποιου σφά...
Ναταλία Πετρίτη
14.07.2022
Load more...