Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το μεγαλύτερο ποσό αναλογεί στην Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδι...
Ναταλία Πετρίτη
19.12.2022
Intro Image

Σε ΦΕΚ η απόφαση για τη διαδικασία συγχώνευσης δια απορροφήσεως από τα ΑΕΙ
Ναταλία Πετρίτη
16.12.2022
Intro Image

Παρά την αύξηση σε σχέση με το 2022, η συνολική δαπάνη για την Παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχωρεί κ...
Ναταλία Πετρίτη
16.12.2022
Load more...