Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Όλες οι σχολές καλλιτεχνικών σπουδών (οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές) να αναγνωριστούν ότι είναι...
Ναταλία Πετρίτη
04.01.2023
Intro Image

Απώτερο στόχο του τεχνοβλαστού TopoTronics αποτελεί η εξέλιξη, η αυτοματοποίηση και η διασφάλιση των...
Ναταλία Πετρίτη
04.01.2023
Intro Image

Καθορίστηκαν με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
Ναταλία Πετρίτη
03.01.2023
Load more...