Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Απώτερο στόχο του τεχνοβλαστού TopoTronics αποτελεί η εξέλιξη, η αυτοματοποίηση και η διασφάλιση των...
Ναταλία Πετρίτη
04.01.2023
Intro Image

Καθορίστηκαν με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
Ναταλία Πετρίτη
03.01.2023
Intro Image

Δωρεάν ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ διαθέσιμα στο ευρύ κοινό - Πού μπορείτ...
Ναταλία Πετρίτη
03.01.2023
Load more...