Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχ...
Ναταλία Πετρίτη
24.05.2023
Intro Image

Ποιοι προορίζεται να αναλάβουν το υπουργείο Παιδείας
Ναταλία Πετρίτη
22.05.2023
Intro Image

Μια ιδέα του μουσικού Δημήτρη Μυστακίδη που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Iδρύματος Σταύρος Νιάρ...
Ναταλία Πετρίτη
19.05.2023
Load more...