Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Εκτενές ρεπορτάζ της μεγάλης αμερικανικής εφημερίδας για την Ελληνική Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Αδιέ...
Ναταλία Πετρίτη
11.10.2022
Intro Image

Πού βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα των φοιτητικών εστιών;
Ναταλία Πετρίτη
10.10.2022
Intro Image

Την επικαιροποιημένη Χάρτα Αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων παρουσίασε στην 9η Διάσκεψη για το...
Ναταλία Πετρίτη
10.10.2022
Load more...