Πως μοιάζει ένας αγώνας μεταξύ drones, σε πρώτου προσώπου οπτική;

Η απάντηση είναι "πάρα. πολύ. συναρπαστικό!".

Κείμενο: Platform team

Η απάντηση είναι "πάρα. πολύ. συναρπαστικό!".