Ένας οδηγός για πρακτική άσκηση σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές και απόφοιτους πανεπιστημίων σού δίνουν την ευκαιρία να εργαστείς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και να αποκτήσεις εμπειρία σε κορυφαίους οργανισμούς.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Πώς σού φαίνεται η ιδέα να εργαστείς για μερικούς μήνες σε κάποιο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτήσεις πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες εξασφαλίζοντας για τον εαυτό σου, να το πούμε κι αυτό, ένα καλό εισόδημα;

Αυτή την ευκαιρία σού δίνουν διάφορα προγράμματα πρακτικής άσκησης που παρέχουν διαφορετικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φοιτητές ή αποφοίτους πανεπιστημίου και η διάρκεια των οποίων κυμαίνεται  από 1 έως 18 μήνες.

Ακολουθούν τα ονόματα των φορέων. Κάνε «κλικ» πάνω στον καθένα για να βρεις περισσότερες λεπτομέρειες για το αντίστοιχο πρόγραμμα.

-Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

-Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

-Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

-Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

-Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

-Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

-Fusion for Energy (Πυρηνική σύντηξη για την παραγωγή ενέργειας)

-Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης