Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Καλό θα ήταν να υπάρχουν πιο ισχυροί δεσμοί με τα Πανεπιστήμια για την “ανακάλυψη” και ενεργοποίηση...
Παναγιώτης Λουκάς
16.12.2014
Intro Image

Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς, είναι η ραγδαία αύξηση του e-commerce σε παγκόσμια βάση.
Παναγιώτης Λουκάς
12.12.2014
Intro Image

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εκδότες περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και γενικότερα σε οπο...
Παναγιώτης Λουκάς
09.12.2014
Load more...