Παναγιώτης Λουκάς
Intro Image

Μας μιλάνε για την REBORRN, που βοηθάει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που φέρνει η ψηφιακή οικονο...
Παναγιώτης Λουκάς
25.08.2019
Intro Image

Μας μιλάει για το Twiddle, το οικοσύστημα υπηρεσιών για επαγγελματίες παραγωγούς περιεχομένου για πλ...
Παναγιώτης Λουκάς
14.07.2019
Intro Image

Μας μιλάει για την Growth Mindset, και για το πρόγραμμα «Entrepreneurship for Κids».
Παναγιώτης Λουκάς
08.07.2019
Load more...