Υποτροφίες 1000 ευρώ σε φοιτητές ποντιακής καταγωγής

Χορηγούνται από το Ίδρυμα Υποτροφιών Νικ. Χ. Καστανίδη.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Τρεις υποτροφίες ύψους 1000 ευρώ η καθεμία προσφέρει το Ίδρυμα Υποτροφιών Νικ. Χ. Καστανίδη σε σπουδαστές κατά προτεραιότητα Μέσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν κατά σειρά προτεραιότητας:

α) σε φοιτητές σχολών Πανεπιστημίου η Τ.Ε.Ι. θετικής κατεύθυνσης και

β) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψηφίους διδάκτορες των αντιστοίχων τμημάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής

2) να έχουν ηλικία μέχρι 36 ετών 

3) να είναι ποντιακής καταγωγής 

4) να είναι οικονομικά αδύναμοι 

5) να έχουν καλή επίδοση 

6) να διακρίνονται για την έφεση τους στην μάθηση ιδίως σε πρακτικές τέχνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα βρεις στη σχετική προκήρυξη και στο τηλ. 2310 271812 (Δε.-Παρ. 9.00-15.00). Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 10/12.