Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Μια ιδέα του μουσικού Δημήτρη Μυστακίδη που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Iδρύματος Σταύρος Νιάρ...
Ναταλία Πετρίτη
19.05.2023
Intro Image

Θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. πα...
Ναταλία Πετρίτη
19.05.2023
Intro Image

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα εικονικών ασθενών προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής ένα σύγχρονο ψηφιοποιημ...
Ναταλία Πετρίτη
19.05.2023
Load more...