1ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς «Ερατοσθένης»

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς και τα Μαθήματα Δημοτικού Πουκαμισάς προσκαλούν όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Ε΄, ΣΤ΄) καθώς και στο Γυμνάσιο (Α΄,Β΄,Γ΄) να λάβουν μέρος στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ερατοσθένης».

O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 σε όλα τα Φροντιστήρια του Ομίλου μας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
-    Το κόστος συμμετοχής στον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό «Ερατοσθένης» είναι 20 ευρώ, εκ των οποίων τα 10 ευρώ θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Το Χαμόγελο του παιδιού».
-    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου.
-    Οι μαθητές θα διαγωνιστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά.
-    Η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές είναι η διδακτέα ύλη της προηγούμενης τάξης.
-    Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες (μία για τη Νεοελληνική Γλώσσα και μία για τα Μαθηματικά).
-    Ο μαθητής από κάθε τάξη που θα συγκεντρώσει κατά μέσο όρο την υψηλότερη βαθμολογία και στα δύο μαθήματα πανελλαδικά θα κερδίσει μία ετήσια υποτροφία φοίτησης στη Λέσχη Αριστείας Πουκαμισάς και ένα TABLET
-    Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή και περισσότερων μαθητών θα διεξαχθεί κλήρωση.
-    Τα γραπτά όλων των μαθητών που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα επιδοθούν διορθωμένα στους γονείς-κηδεμόνες από τους Διευθυντές σπουδών μας. 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις γραμματείες όλων των μονάδων μας.

Δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να υποβάλλετε μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου σε όλα τα Φροντιστήρια του Ομίλου μας.

Καλή επιτυχία !