60 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Αφορούν διάφορες ειδικότητες και οι αιτήσεις θα γίνονται ως τις 19 Μαΐου.

Κείμενο: Ελβίρα Δρακάκη

Μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Κέντρο Πολιτισμού προκηρύσσει 60 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για άτομα ηλικίας 18 έως και 35 ετών. 

Η προκήρυξη γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την Επανεκκίνηση και την Ενίσχυση των Νέων, με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και την δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά. 

Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεών τους, επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκ των έσω τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας ενός δυναμικού, πολυσχιδούς οργανισμού διεθνούς βεληνεκούς.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2017, και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν υποβάλλουν αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά στο https://internship.snfcc.org/ μέχρι τις 19 Μαΐου (ώρα 16.00).

Θα υπάρξουν δύο τύποι πρακτικής άσκησης και καθένας θα έχει δική του διαδικασία επιλογής:
1.25 θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ.
- Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εκπαιδευτικές προϋποθέσεις ή εργασιακή εμπειρία.
- Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας την κατηγορία Εξυπηρέτηση Επισκεπτών. 
- θα κληρωθούν 25 υποψήφιοι και 25 επιλαχόντες παρουσία συμβολαιογράφου
- Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά: ισχύων ΑΦΜ, αντίγραφο ποινικού μητρώου (μετά την κλήρωση), γνώση ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση).

2.35 θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε διάφορα τμήματα του ΚΠΙΣΝ.
- Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας την κατηγορία Όλα τα Τμήματα. 
- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώσουν το γνωστικό τους πεδίο, επιλέγοντας μεταξύ των παρακάτω: 

Οικονομικά, Διοίκηση, Marketing & Παροχή Υπηρεσιών (Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά, Τουρισμός, Υπηρεσίες Φιλοξενίας κ.λπ.) 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ιστορία, Φιλολογία, Γλωσσολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά κ.λπ.) 

Θετικές Επιστήμες & Επιστήμες Υγείας (Μαθηματικά, Βιολογία, Ιατρική και παραϊατρικές ειδικότητες , Πολυτεχνικές σχολές , Αγροτικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πληροφορική, κ.λπ.) 

Κοινωνικές Επιστήμες (Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, ΜΜΕ & Επικοινωνία κ.λπ.) 

Αρχιτεκτονική, Τέχνες και Πολιτισμός (Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών, Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες, Πολιτιστική Κληρονομιά, Ιστορία της Τέχνης, Γραφιστική, Design κ.λπ.) 

- Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά: ΑΦΜ σε ισχύ, αντίγραφο ποινικού μητρώου (μετά την κλήρωση), γνώση ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση), πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής επιπέδου, πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλος σπουδών  από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον 3 έτη φοίτησης σε ένα από τα προαναφερθέντα πεδία.
- μετά από έλεγχο των τίτλων σπουδών θα γίνει κλήρωση για κάθε ένα γνωστικό πεδίο και θα κληρωθούν 35 υποψήφιοι και 10 επιλαχόντες, δηλαδή συνολικά 175 υποψήφιοι και 50 επιλαχόντες. Θα ακολουθήσει επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί.  

Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί. 

Για τους 175 υποψήφιους (35 ανά πεδίο) που θα προκύψουν θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη του ΚΠΙΣΝ. Από κάθε πεδίο θα επιλεγούν μέχρι 8 υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στα παρακάτω τμήματα: 
- Οικονομική Διεύθυνση & Λογιστήριο 
- Τμήμα Πληροφορικής 
- Τμήμα Λειτουργιών (Facilities, Διαχείριση Πάρκου & Ασφάλεια) 
- Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Ενοικιάσεις, Εστίαση, Πρόγραμμα Μελών) 
- Νομική Υπηρεσία 
- Προγραμματισμός & Παραγωγή Εκδηλώσεων 
- Marketing & Επικοινωνία 
- Εξυπηρέτηση Επισκεπτών (Υπηρεσίες Διαχείρισης Κοινού, Αρχιτεκτονικές Ξεναγήσεις κ.λπ.) 

Διευκρινίζεται ότι κάθε νέος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και για τους δύο τύπους πρακτικής άσκησης, αλλά στο δεύτερο τύπο μπορεί να επιλέξει μόνο ένα επιστημονικό πεδίο. 

Η κλήρωση των υποψηφίων του 1ου τύπου θα γίνει στις 22 Μαΐου και η κλήρωση του 2ου τύπου στις 24 Μαΐου. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν από τις 26 ως τις 31 Μαΐου.