Πρακτική άσκηση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕE

Η άσκηση θα είναι για 12 μήνες στην έδρα του Οργανισμού στη Βιέννη

Κείμενο: Ελβίρα Δρακάκη

Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 2017-2018 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Η άσκηση θα είναι αμειβόμενη και θα διαρκέσει 12 μήνες, ενώ οι ασκούμενοι θα απασχοληθούν σε τμήματα του Οργανισμού στην έδρα του στη Βιέννη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους που αποφοίτησαν πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο, αλλά δεν αποκλείονται και άνθρωποι που, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, θέλουν να ξεκινήσουν μία νέα επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων μελών (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία) και των εν δυνάμει υποψηφίων (Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο) χωρών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και μίας ακόμα γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ιδρύθηκε για να παρέχει ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Είναι ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στις δράσεις του περιλαμβάνονται η διεξαγωγή ερευνών μεγάλης κλίμακας στην ΕΕ, η συγκριτική νομική ή κοινωνική έρευνα και η σύνταξη εγχειριδίων για τους εργαζομένους στον τομέας της δικαιοσύνης.

Οι στόχοι του προγράμματος της πρακτικής άσκησης στον FRA είναι:

  • Να κατανοήσουν οι ασκούμενοι τους στόχους και τις δραστηριότητες του FRA στα πλαίσια της εκπλήρωσης του ρόλου του στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Να παρέχει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση της εργασιακής καθημερινότητας στα Τμήματα του FRA.
  • Nα επιτρέψει στους ασκούμενους να συμβάλλουν στην αποστολή του Οργανισμού να καταστήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα πραγματικότητα για όλους εντός της ΕΕ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εδώ.