Εντός του Μαρτίου οι δηλώσεις συμμετοχής για τις Πανελλαδικές 2018

Διάβασε τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018, όπως γράφει το alfavita.gr. Oι δηλώσεις - αιτήσεις θα υποβληθούν εντός του μηνός Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση αναφέρει:

«1. Μετά το στοιχείο δ) του άρθρου 1, προστίθεται επιπλέον στοιχείο ε) και επιπλέον περίοδος ως εξής: "ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων."

2. Στην τελευταία περίοδο του άρθρου 1 της παρούσας η λέξη "Φεβρουαρίου" αντικαθίσταται από τη λέξη "Μαρτίου".

3. Στο τέλος του εδαφίου α. της παρ. 2 του άρθρου 5, προστίθεται περίοδος ως εξής: "Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια".

4. Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 9 ως εξής: "Άρθρο 9. Όπου στην παρούσα υπουργική απόφαση, αναφέρεται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995 Β΄/2015), αντικαθίσταται από την εκάστοτε κατ΄ έτος ισχύουσα αντίστοιχη υπουργική απόφαση. Κατ΄ εξαίρεση, η ανωτέρω γενική αντικατάσταση της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν ισχύει για τους υποψηφίους του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Για αυτούς τους υποψηφίους και όσον αφορά τα επιστημονικά πεδία και τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εξακολουθεί να ισχύει η αντίστοιχη υπουργική απόφαση που ίσχυε το έτος της τελευταίας τους συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις"».

Δες εδώ το ΦΕΚ.