Ελλάδα, η χώρα με τους πολλούς πτυχιούχους και τους πολλούς ανέργους

Τι έδειξε η «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2017» για την εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Η «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2017» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την Ελλάδα,  από τις 28 που παρουσίασε ο συγκεκριμένος φορέας, μία για κάθε χώρα, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη χώρα μας. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματά της:

-Το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου, όπως μετρήθηκε από το πρόγραμμα PISA 2015 είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο της ΕΕ και είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Το φύλο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών.

-Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων παραμένει χαμηλό και οι μακροοικονομικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων εξακολουθούν να υφίστανται, οδηγώντας σε σημαντική εκροή ατόμων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.

-Νέα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά οι προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και αποδοτικότητας φαίνεται να είναι ανεπαρκείς.

-Η Ελλάδα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να παράσχει εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.

-Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημειώνει πρόοδο, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητάς της και για ενίσχυση της συμμετοχής.

Δες ολόκληρη την έκθεση εδώ.