Το ΙΚΥ δίνει 211 υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα

Αφορούν επτά διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε το ΙΚΥ, θα προκηρυχθούν 211 θέσεις υποτροφιών μέγιστης διάρκειας τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Οι θέσεις θα κατανεμηθούν σε 7 επιστημονικούς κλάδους (1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) βάσει τύπου που λαμβάνει υπόψη το πλήθος των αιτήσεων ανά κλάδο (ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των αιτήσεων).

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και, γενικά, το πρόγραμμα υποτροφιών θα βρεις εδώ