Από τον Σεπτέμβριο του 2018 θα δέχεται φοιτητές το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Ο νόμος για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα είναι έτοιμος στις αρχές του 2018, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές. 

Όπως ανακοίνωσε, συγκεκριμένα, το υπουργείο: 

«Το εγχείρημα ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως έχει ήδη τονιστεί, αποτελεί ένα πρωτοποριακό βήμα στην πορεία υλοποίησης του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας της χώρας μας.

Οι εργασίες της επιτροπής που έχει συσταθεί για να εισηγηθεί προτάσεις προς το ΥΠΠΕΘ έχουν προχωρήσει ουσιαστικά και επίκειται η ολοκλήρωσή τους.

Στη διαδικασία αυτή προέχουν τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του νέου Ιδρύματος, με προσεκτικά βήματα, αλλά χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις και με το βλέμμα στραμμένο στον απόλυτα εφικτό στόχο οι νομοθετικές πρωτοβουλίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2018 και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να δεχθεί τους πρώτους εισακτέους του τον Σεπτέμβριο του 2018».