Τι αλλάζει φέτος στις κατατακτήριες εξετάσεις

Τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Αν ετοιμάζεσαι φέτος να δώσεις κατατακτήριες εξετάσεις, όπως γράφει το alfavita.gr με υπουργική απόφαση που βρίσκεται προς υπογραφή καταργείται από φέτος η υποχρέωση των πτυχιούχων ΑΕΙ να καταβάλουν παράβολο για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Η υπουργική απόφαση τονίζει ότι:

1. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

2. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

4. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

6. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο τμήμα ή τη σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος υποδοχής.

7. Επέκταση και σε άλλα Τμήματα και Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά στο τμήμα υποδοχής, από τους πτυχιούχους που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κάθε χρόνο υποβάλλονται 1-15 Νοεμβρίου. Ανάλογη απόφαση αναμένεται να ληφθεί και φέτος.