Άλλη μία διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ

Στην κορυφή του περιοδικού Nature Index βρέθηκαν τα δύο Ιδρύματα της Κρήτης.

Κείμενο: Ελβίρα Δρακάκη

Την πρώτη και τη δεύτερη θέση κατέκτησαν αντίστοιχα το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην κατάταξη του περιοδικού Nature Index

Το περιοδικό δημοσιεύει έναν πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα αποτελέσματα έρευνας για την Ελλάδα που έχουν δημοσιευτεί από την 1η Φεβρουαρίου 2016 ως τις 31 Ιανουαρίου 2017 και τα οποία παρακολουθούνται από το Nature Index. 

Η κατάταξη γίνεται με βάση το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των Ιδρυμάτων και μεταξύ των κατηγοριών που ερευνά το περιοδικό είναι οι κοινωνικές επιστήμες, οι φυσικές επιστήμες, η χημεία και οι περιβαλλοντικές επιστήμες. 

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο που κατέλαβε την τρίτη θέση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην τέταρτη και η Ακαδημία Αθηνών στην πέμπτη.

Στην έκτη θέση βρέθηκε ο Δημόκριτος, στην έβδομη το Αριστοτέλειο, στην όγδοη το Μετσόβιο, στην ένατη το Πανεπιστήμιο Πατρών και στη δέκατη το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.