Υποτροφίες για μεταπτυχιακό από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Κλέλια Χατζηϊωάννου»

Για σπουδές σε σχολές Νομικής και Ναυτιλιακών

Κείμενο: Ελβίρα Δρακάκη

Συνολικά 4 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό θα χορηγήσει το Κοινωφελές Ίδρυμα «Κλέλια Χατζηϊωάννου» και συγκεκριμένα 2 υποτροφίες για σπουδές σε Ανώτατες Σχολές / Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας στον κλάδο των Ναυτιλιακών και  2 υποτροφίες στον κλάδο της Νομικής Επιστήμης για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Κάθε υποτροφία θα έχει διάρκεια 1 έτος και το ποσό που θα χορηγείται θα είναι 1.000 ευρώ το μήνα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και Πανεπιστημίων της Κύπρου, ηλικίας από 22 έως 30 ετών, με ανώτατο ετήσιο εισόδημα (ατομικό και οικογενειακό) έτους 2016 το ποσό των 40.000 ευρώ, με βαθμό πτυχιου Λίαν Καλώς ή Άριστα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 2 Μαΐου έως τις 3 Ιουλίου 2017. 

Η επιλογή θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων – υποτρόφων.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και στα τηλέφωνα του Ιδρύματος: 210 – 6208298 και 6973659310.