Νέα σειρά τεσσάρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15...

Κείμενο: Super User

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς τεσσάρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 Α) ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων

 Β) ΜΒΑ TQM πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 ή 4* εξαμήνων

 Γ) ΜΒΑ-Tourism Management, πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων

 Δ) Ε-ΜΒΑ, μερικής φοίτησης, διάρκειας 4 εξαμήνων

 Στα εν λόγω Μεταπτυχιακά Προγράμματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 30/05/2014 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση

2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών Σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

7. Tεστ GMAT (Απαιτείται μόνο για το MBA πλήρους φοίτησης και όχι για τα MBA TQM, Ε-ΜΒΑ & ΜΒΑ Tourism Management – Βαθμολογία μεγαλύτερη του 550 αξιολογείται θετικά στα προγράμματα MBA TQM & Ε-ΜΒΑ)

8. Βιογραφικό Σημείωμα

9. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (Απαιτούνται μόνο για το Ε-ΜΒΑ το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους)

11. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες (Απαιτούνται μόνο 2 για το Ε-ΜΒΑ)

 Τα υπ’ αριθμόν 2 έως 7 δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα, τα δε δικαιολογητικά 1 έως 8 & 10 υποβάλλονται εις διπλούν (το ένα αντίγραφο απλή φωτοτυπία σε ξεχωριστό φάκελο).

 Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

 Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή και Δημητρίου 80

Πειραιάς 185 34

Τηλ: 210-4142112, 210-4142102, 210-4142110, 210-4142113, 210- 4142246 (MBA TQM), 210-4142115, 210-4142092, 210-4142281, 210-4142251 (Ε-ΜΒΑ), 210-4142099 (Ε-ΜΒΑ)

 Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.unipi.gr/, στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακά Προγράμματα» αλλά και μέσω των emails : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 * Η συνέχιση του Προγράμματος ΜΒΑ TQM για την Ευρωπαϊκή Διάσταση είναι προαιρετική και απαιτεί φοίτηση για το ισοδύναμο ενός επιπρόσθετου ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε ένα από τα συνεργαζόμενα με το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε αυτά.